Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

O POHÁR ŘEDITELE ŠKOLY

V ZŠ Janského proběhl na závěr školního roku tradiční turnaj v brännballu. Byl tradičně postaven na spolupráci žáků, vzájemné toleranci tříd a podpoře principů fair play. Ve dvou dnech se utkali všichni žáci školy. Vítězové získali putovní pohár ředitele školy, medaile a každá třída výborný dort na doplnění energie. Velké poděkování patří bývalé žákyni školy Martině Kašpárkové za podrobnou fotodokumentaci. Ceny předával ředitel školy a doprovázející učitelé. Městská část letos opět díky svému dotačnímu programu výrazně přispěla k hladkému průběhu turnaje a umožnila zakoupení hodnotných cen.

Jan Havlíček, ředitel školy