Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ROSTLINNÉ PEXESO

Den prázdných tříd letos připadl na 23. května a 5.B ZŠ Mohylová vyrazila na sběr rostlin do okolí školy. Každý žák se stal patronem jedné rostliny, kterou nejen vylisoval, ale také si o ní vyhledal základní informace v atlase rostlin. Rostlinu umístil na kartu a na druhou zapsal, co se o ní dověděl. Tak vzniklo rostlinné pexeso, které jsme předali jako dárek našim prvňákům.

žáci 5.B