Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZAHRADNÍ RODIČOVSKÉ FÓRUM

Ve čtvrtek 20. června se v atriu FZŠ Trávníčkova sešli rodiče, žáci, pedagogové i vedení školy, aby na závěr školního roku neformálně poseděli, popovídali si, hodnotili, sdíleli zkušenosti, mohli se poradit se školní psycholožkou a speciální pedagožkou. Zhlédli též pěvecké a taneční vystoupení našich žáků. Akce financovaná z fondu EU se uskutečnila v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro Prahu 13. Všichni se cítili velmi příjemně, o čemž svědčí vyplněné dotazníky i poděkování. To patří samozřejmě všem organizátorům a také kuchařům, kteří se zasloužili o skvělé pohoštění.

Marcela Fuglíková