Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Den zdraví 2020

Oblíbenou osvětovou akci Den zdraví jsme na jaře tohoto roku nemohli realizovat z důvodu opatření spojených s onemocněním Covid–19. Rozhodli jsme se tuto akci uskutečnit v alternativním formátu. Zveme vás na tradiční a oblíbenou akci Den zdraví 2020 určenou všem věkovým skupinám. Tentokrát vám nabídneme několik samostatných programů – Bezpečně za volantem – Víš, jak vidíš? (23. 9. – 13.00–17.00), Den zdraví na Lukiádě (30. 9. – 10.00–13.00), Pochod Nordic Walking ve SSSP13 (21. 10.), Den zdraví pro rodiče s dětmi v herně Superland (11. 11. – 14.00–16.00), ukončení Dne zdraví s předáváním cen (2. 12. – 10.00–13.00).

Více informací k jednotlivým programům a k Hracím etapovým kartám najdete aktuálně na www.praha13.cz, Facebooku Šťastná třináctka a ve STOPu.

Den zdraví je realizován v rámci aktivit místní Agendy 21. Projekt je podporován dotací MPSV v soutěži Obec přátelská rodině a seniorům 2020.

Hana Zelenková, místní Agenda 21