Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Do Berouna nejen za památnými stromy

Ze Smíchovského nádraží dojedete pohodlně vlakem do Berouna. Od nádraží dojdete po červené na Husovo náměstí. Proti soše Jana Husa stojí dvoupatrová budova radnice. Vznikla sloučením dvou středověkých domů. Radnice je novobarokně přestavěna. Hned v jejím sousedství můžete zajít do infocentra. Vedle radnice je ulička s opravenou Pražskou branou, jež byla součástí opevnění kolem města. Sloužila jako vstup od Prahy. Ve středověku zde bydlel branný, později zde byla šatlava, pak archiv a dnes je tu galerie. Když půjdete nahoru ulicí Palackého, dojdete ke druhé Plzeňské bráně. Dnes je v ní expozice hradebního systému včetně dobových kreseb města, městských privilegií Berouna a historických listin. Z ochozu je pěkný výhled na město a okolí, ale vstup na ni je zpoplatněný. Celé náměstí je lemované starými měšťanskými domy. Náměstí, hradby, brány, kostel sv. Jakuba jsou součástí městské památkové zóny. Před Plzeňskou branou je ulička a tou dojdete ke kostelu. Ten byl v době vzniku města několikrát přestavován. Poslední velká oprava proběhla 1903–7. Naproti kostelu je morový sloup z roku 1861. Pokračujte po červené nahoru Talichovým údolím až k vile skladatele Václava Talicha, který ji koupil roku 1936.

Celé lesnaté údolí se nazývá Brdatka. Název pochází ze staročeského slova brd či brdo znamenající protáhlý kopec ukončený skalkou. V 15. a 16. století zde bývaly vinice. V 50. a 60. letech minulého století se zde konaly mezinárodní motokrosové závody. Dnes si těžko umíme představit místo lesa burácející motory a tisíce diváků. Také se zde ukrývá poklad. V Pivovarské ulici v Berouně žil starý samotář řečený Sanytrník. Býval to slavný loupežník, několik let strávil ve vězení.

Každé ráno chodil s lopatou a motykou do Brdatek na místo zvané Bečkovy dolíky, aby vykopal peníze a šperky, které zde kdysi se svými kumpány ukryl. Poklad nenašel, tak máte šanci. Vydejte se lesem dál po červené kolem studánky a dvěma kříži až na rozcestí Děd, odkud vystoupáte po zelené k cihlové rozhledně Děd. Postavená v roce 1893 se stala první rozhlednou Klubu českých turistů. Od ní se dejte po modré až k rozcestí, kde modrou opustíte a zahnete doprava na širokou lesní cestu. Na rozcestí se dejte vpravo po modré šipce a širokou cestou sejdete k památnému dubu letnímu. Od něj pěšinkou rovně dolů k ohradám koní. Pak doleva ulicí K Dědu a vlevo do ulice Viničné až dojdete k hospodě U Zelených. Přejděte opatrně silnici a v ulici Okružní zahněte do odbočky vpravo se zákazem vjezdu. Na jejím konci vlevo, pak parkem k oplocenému medvědáriu. Žije tu Kuba s Matějem. Odtud ještě můžete vystoupat 95 schodů na rozhlednu Městská hora. Potom sejdete pravou stranou podél hřiště parkem ke škole až k silnici. Doprava dojdete ke kostelu Zvěstování Panny Marie z roku 1525. Začátkem 21. století byl propůjčen pravoslavné církvi. Od kostela se dejte ulicí Tovární, doleva ulicí Na Náhonu, rovně kolem Sokola a za ním doprava. Lávka přes říčku Litavku vás navede k nádraží. Ušli jste asi 11 kilometrů.

Zdrávi došli!

Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha–Karlov, oddíl Turistická banda