Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mobilní sběr nebezpečného odpadu a potravinářských tuků a olejů

Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy zdarma v rámci mobilního sběru odložení následujících druhů odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry), olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory, použité potravinářské tuky a oleje (v uzavřených PET lahvích). Kontakt na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: tel. 601 389 243, 731 451 582.


datum
stanoviště po – pá
9. 9. – stOvčí hájek (parkoviště proti č. 2174 –MŠ)
15.00–15.20
9. 9. – stPetržílkova č. 2483 (komunikace u sloupu veřejného osvětlení)
15.30–15.50
9. 9. – stK Sopce (zpevněná plocha – proti č. 1655)
16.00–16.20
9. 9. – stJaroslava Foglara (parkoviště proti č.1329/2)
16.30–16.50
9. 9. – stNad Dalejským údolím (u č. 2689)
17.00–17.20
9. 9. – stkřižovatka ul. Operetní – Melodická
17.30–17.50
9. 9. – stK Zahrádkám (parkovací záliv před vchodem do restaurace č.1047/21a)
18.00–18.20
9. 9. – stChalabalova (parkovací záliv proti č. 1612)
18.30–18.50
9. 9. – stK Hájům (plocha proti č. p. 821/11)
19.00–19.20
17. 9. – čt5. Máje (proti domu č. 325)
15.00–15.20
17. 9. – čtkřižovatka ul. K Fialce – Živcových
15.30–15.50
17. 9. – čtkřižovatka ul. Běhounkova – Dominova (parkoviště u č. 2463)
16.00–16.20
17. 9. – čtSuchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101)
16.30–16.50
17. 9. – čtPetržílkova (parkoviště proti domu č. 2267)
17.00–17.20
17. 9. – čtBašteckého (u garáží č. 2608/11a)
17.40–18.00
17. 9. – čtJanského (parkovací záliv proti č. 2211)
18.10–18.30
17. 9. – čtJanského (parkovací záliv u lékárny)
18.40–19.00


Michaela Líčková