Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, matrace, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy. Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.


datum
stanoviště
9. 9.
Bašteckého – křižovatka s ul. Janského
9. 9. Nušlova – parkovací záliv proti č. 2291 (u kontejnerů na tříděný odpad)
10. 9. Lýskova – křižovatka s ul. Chalabalova (chodník u Grafotechny u č. 1594)
10. 9. Píškova – parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)
11. 9. Běhounkova – parkoviště proti č. 2463
11. 9. Pavrovského – křižovatka s ul. Přecechtělova (rozšířená plocha u kontejnerů na směsný odpad)
14. 9. Mládí – parkoviště proti č. 824/14
14. 9. Trávníčkova – u tržiště (rozšířený chodník proti č. 1764)
15. 9. Janského – parkovací záliv proti č. 2211/69
15. 9.Volutová – parkoviště proti č. 2518/6
16. 9. Janského – parkoviště proti č. 2370/15
16. 9. Melodická – křižovatka s ul. Operetní
17. 9. Ovčí hájek – parkoviště proti č. 2159/16
17. 9. Sezemínská – parkoviště u trafostanice
21. 9. K Sopce – zpevněná plocha
21. 9.
Šostakovičovo náměstí – křižovatka s ul. Vlachova (na chodníku proti č. 1511/8)
22. 9. 5. máje – proti č. 325/55
22. 9. Suchý vršek – křižovatka s ul. V Hůrkách (odstavná plocha)
23. 9. Fantova – parkoviště u č. 1742/23 (před provozovnou Barum)
23. 9. Janského – rozšířený chodník u č. 2437
24. 9. K Řeporyjím – křižovatka s ul. K Chabům (u kapličky)
24. 9. Pod Viaduktem – křižovatka s ul. Ke Koh–i–nooru (u stanoviště na tříděný odpad)
29. 9.K Fialce – plocha u č. 1219
29. 9. Kettnerova – parkoviště u trafostanice (proti č. 2053)
30. 9. Drimlova – parkovací záliv vedle kontejnerů na tříděný odpad
30. 9. nám. Na Lužinách – křižovatka s ul. Mládí
1. 10. Hábova – parkoviště proti č. 1564/8
1. 10. Pavrovského – křižovatka s ul. Janského
5. 10. Bellušova – parkoviště proti č. 1804/7
5. 10. Petržílkova – parkoviště u č. 2267/12
6. 10.Borovanského – křižovatka s ul. Kurzova (na chodníku)
6. 10. Bronzová – chodník u trafostanice (proti č. 2016/13)
7. 10. K Hájům – křižovatka s ul. Okruhová (zpevněná plocha u kontejnerů na tříděný odpad)
7. 10. Nad Dalejským údolím – záliv v komunikaci

Michaela Líčková