Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stolní tenis i v Centrálním parku

Koncem dubna letošního roku dostal starosta David Vodrážka dopis s žádostí o rozšíření sportovního vyžití v Centrálním parku, konkrétně o možnost hrát zde venkovní stolní tenis. Míst, kde si mohou občané ve venkovním veřejném prostoru zahrát stolní tenis je v rámci ploch veřejné zeleně na území naší městské části již několik, ale Centrální park k těmto místům do této doby nepatřil.

Protože je dle Strategického plánu MČ Praha 13 na období 2018 – 2024 vybavování venkovních hracích ploch o tyto stoly jednou z priorit, v odpovědi pan starosta přislíbil, že se bude touto myšlenkou zabývat. Od slibu k činu uplynuly necelé tři měsíce. Od začátku prázdnin je už možné se této sportovní aktivitě věnovat i v Centrálním parku. Stolní tenis si mohou zájemci zahrát hned na dvou nových stolech vybavených síťkou a to v prostoru stávající venkovní posilovny. Instalaci stolů včetně úpravy okolního terénu, která vyšla na 200 000 Kč, zajistil odbor životního prostředí.

Jana Gilíková, vedoucí odboru životního prostředí