Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ukliďme Prahu 13

Kvůli jarní karanténě Covid-19 byly jarní úklidy v rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko zrušeny. Podzimní akce je plánována na 19. září. Těžištěm jsou lidé, kteří zorganizují dobrovolnický úklid ve zvolené lokalitě. Hlavní organizátor www.UklidmeCesko.cz jim poskytuje know-how, pevné pytle na sesbíraný odpad a veškerou další potřebnou podporu. Pro zájemce o zorganizování úklidové skupiny je více informací na www.uklidmecesko.cz/about/zakladniInformace/.

Organizátoři zaregistrovaných skupin z podniků, občanských spolků, společností SV, škol apod. se mohou předem hlásit na odboru životního prostředí u Dany Céové, e-mail: ceovad@praha13.cz, tel. 235 011 474. V případě zájmu vám pomůžeme vytipovat vhodnou lokalitu k úklidu a po dohodě zajistíme odvoz pytlů se sebraným odpadem z domluveného prostranství. Nejlepší je napsat po akci e-mail, ve kterém uvedete, kolik lidí se zúčastnilo, jak se jmenovala skupina, kolik odpadu a kde se sebralo, případně připojit fotku a na mapě vyznačit místo, kde pytle připravené k odvozu jsou (menší množství pytlů můžeme poskytnout). Informace, které nám zašlete, pak použijeme na webu a v časopise STOP.

MČ Praha 13 tuto akci velice vítá, podporuje a děkuje všem zdejším skupinám, které se již několik let do úklidu zapojují. Vždy vysbírají obrovské množství odpadků, pomáhají s likvidací černých skládek a v neposlední řadě šetří nemalou část finančních prostředků, které jsou každoročně z rozpočtu městské části na úklidy vynakládány.

Dana Céová