Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vozidla bez platné technické prohlídky

Od 30. 4. 2020 platí novela zákona o pozemních komunikacích upravující problematiku dlouhodobě odstavených vozidel na pozemních komunikacích, které nelze definovat jako „vrak“, ale mají více než 6 měsíců propadlou technickou kontrolu. Registrujeme, že i v naší městské části je několik desítek těchto vozidel, kdy jejich majitelé neplní povinnosti vyplývající ze zákona o provozu na pozemních komunikacích, za což jim dle novely hrozí pokuta až do výše 300 tis. Kč. Zároveň vlastník vozidla bude hradit finanční náklady spojené s odtahem a umístěním vozidla na odtahové parkoviště provedené vlastníkem komunikace. Odložená vozidla jsou především odstavena na komunikacích ve vlastnictví obce, tedy hl. m. Prahy, které pověřilo k plnění povinností vyplývající ze zákona o pozemních komunikacích Správu služeb hl. m. Prahy, se sídlem Kundratka 19, Praha 8, vč. řešení jejich odtahů.V návaznosti na novelu věříme, že Správa služeb hl. m. Prahy bude tyto povinnosti dle zákonných postupů v brzké době plnit i na našem území a dojde k uvolňování zabraných parkovacích stání. Pokud se ve Vašem okolí nachází takové vozidlo, neváhejte informovat Správu služeb hl. m. Prahy na webovém portálu (formulář): https://www.sshmp.cz/sluzby/nahlaseni-vraku/, tel. 222 027 513-514, e-mailová adresa: podatelna@sshmp.cz nebo na náš portál MMS, e-mailová adresa: mms@praha13.cz a Váš podnět bude SS HMP předán.

Místostarosta David Zelený