Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

DEN DĚTÍ V ROSNIČCE

Ani letos jsme naše děti neochudili o „jejich den“. Paní učitelky připravily dopoledne plné zábavy, soutěží a nakonec i sladkou odměnu. I když jsme měli v záloze i tzv. mokrou variantu, počasí nám přálo a dětský den jsme si náramně užili. Děti se postupně vystřídaly na několika stanovištích, úkoly byly diferenciované podle věku (koloběžky, kladinka, opičí dráha, překážkový běh...), na konci nás čekala diskotéka a vhod přišla odměna ve formě zmrzliny. Domů si pak oslavenci odnesli vitamínovou taštičku, dárek od pana starosty. Děkuji učitelkám za precizní přípravu a zajištění moc hezké akce.

Jitka Machurová, ředitelka školy