Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

MALÍ PRŮVODCI NA VYŠEHRADĚ

Žáci 2.B ZŠ Mohylová odcházeli na prázdniny s cennou zkušeností z výpravy na Vyšehrad. Zatímco ve školách bývá zvykem, že děti poslouchají výklad paní učitelky, v areálu Vyšehradu mělo každé dítě připraveno kratší či delší povídání o historických památkách z tohoto místa a všichni si postupně vyzkoušeli, jaké to je dělat ostatním průvodce. Vzájemně jsme se od sebe dozvěděli, odkud skákal Šemík, kdo byl Josef Václav Myslbek, co je Slavín, koho zobrazují sochy v parčíku, co se ukrývá v bazilice sv. Petra a Pavla nebo kde jsou Čertovy sloupy. Moc se těšíme, až si vzájemné průvodcování zopakujeme i na jiných místech a jsme zvědaví, kdo své průvodcovské zkušenosti dokáže využít – třeba na výletech se svou rodinou.

Lucie Frydryšková