Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Každý rok je pro mnoho dětí naší MŠ Palouček tím posledním školkovým. Od září je čeká krok do školního života, vstup do první třídy základní školy. A jako každý rok, tak i letos, jsme se s nimi náležitě rozloučili. Všichni předškoláci se pěkně oblékli a seřadili na našem provizorním divadelním podiu na zahradě. Ostatní děti si sedly do hlediště. Předškoláci zarecitovali básničky s pohybem a potom nastala ta slavná chvíle, šerpování. Na památku děti dostaly kromě šerpy také batůžek s malým dárkem. K loučení patří i oslava. Občerstvení spolu s dětským šampaňským bylo připraveno. Děkujeme maminkám za přinesené dobroty.

Helena Štajerová