Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PREZENTACE ROČNÍCH PROJEKTŮ

ZŠ Janského se na 2. stupni specializuje na systematickou projektovou výuku. I přes složitou epidemiologickou situaci naši žáci dokázali nejen náročnou projektovou výuku splnit, ale také ji v posledním měsíci školy odprezentovat. Sedmé třídy se věnovaly tématu Středověké město, kdy na závěrečné prezentaci projektu došlo i na pletení svatojánských věnců z devatero bylin a k ochutnávce čajů z bylin ze školní zahrádky. Osmý ročník se zaměřil na Pražská náměstí a vytvořil knihu Turistický průvodce. Žáci 9. tříd zpracovávali téma dle vlastního výběru, část z nich se zapojila do projektu Příběhy našich sousedů. I přes dlouhotrvající distanční výuku žáci své projekty zvládli na jedničku a všem patří velká pochvala.

Jan Havlíček, ředitel školy