Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Představujeme radnici - Bez počítačů by to nešlo

Bez počítačů by to nešlo

Protože březen je měsíc Internetu, budeme styloví a také v této rubrice se budeme věnovat výpočetní technice. S odborem informatiky většina návštěvníků radnice nepřijde běžně do styku, přesto je jeho existence pro fungování radnice klíčová. Nikdo si už dnes nedovede představit práci úřadu bez počítačů.

Odbor informatiky má v současné době osm pracovníků, kteří jsou stále v permanenci. Mají totiž na starosti funkčnost veškeré výpočetní techniky a programového vybavení a musí zajistit automatizované zpracování informací pro potřeby úřadu, členy samosprávy a spolupracující organizace. V praxi to znamená stálou údržbu všech databází používaných v rámci úřadu, opravy a výměny počítačů, tiskáren, instalaci a aktualizaci softwaru. Současně zajišťují správu sítě, zálohování dat na síťových serverech, antivirovou ochranu i zabezpečení dat proti zneužití, technologie pro provoz internetových stránek a intranetu, systém elektronické pošty, i třeba speciální informační systém pro odbor státní sociální podpory. Pracovníkům úřadu informatici poskytují pomoc při potížích a také je proškolují pro využívání nových programů, které se v rámci modernizace informačních systémů průběžně zavádějí.
Vedoucí odboru informatiky Ing. Jiřině Kaprálkové jsme položili několik otázek:

Praha 13 má mladé obyvatelstvo a moderní radnici. Má také odpovídající výpočetní techniku?
Řekla bych, že vybavení výpočetní technikou je v průměru standardní a odpovídající dnešní době. Nekupujeme nejnovější a nejdražší modely, ale na druhou stranu ani ty nejlevnější. Techniku vybíráme tak, aby její parametry odpovídaly provozovaným aplikacím.

Jaké jsou nejčastější běžné problémy, které musí informatici řešit, a jak rychle se to daří?
Hodně času zabere vlastní provoz celého systému – prioritou je zajištění nepřetržitého provozu především v úředních hodinách. Takže závady, které by omezovaly úředníky v práci, řešíme hned. Velkou část naší práce tvoří také plánovaná údržba – instalace nových verzí programů, spolupráce s uživateli i dodavateli. No a důležité je samozřejmě další rozvíjení informačního systému – výběr nových programů a jejich integrace do stávajícího systému.

Které aplikace vyžadují největší péči informatiků?
Jsou to především nově zaváděné aplikace, kde se dolaďují problémy a školí uživatelé. V poslední době jsme zaváděli novou agendu na zpracování sociálních dávek a stavebního řízení. Větší péči potřebují také agendy, které využívá velký počet uživatelů. Pak je třeba častější doškolování a řeší se více problémů.

Jak často se obměňuje počítačové vybavení úřadu a jaké jsou roční náklady na tento účel?
Obnova probíhá postupně dle možností rozpočtu. V posledních třech letech se dařilo obnovovat z celkového počtu asi 250 počítačů vždy v průměru 50 ročně. Celkové náklady na běžnou výpočetní techniku činily v průměru 1,7 mil. Kč. Nová radnice se vybavovala také tiskárnami a monitory.

Stále se mluví o možnosti, aby si občané vyřizovali úřední agendy po internetu. Co je příčinou, že se elektronické vyplňování formulářů a podávání žádostí dosud neprosadilo?
Problém je v tom, že k vyřizování úředních agend nestačí jen vyspělé informační technologie a elektronický podpis. Je potřeba zavést mnoho změn v systému zpracování a vyřizování agend, včetně legislativních. A to se děje postupně. V současnosti si občané mohou elektronicky zažádat např. o dávky státní sociální podpory, ale přišly dosud pouze dvě žádosti podané tímto způsobem. Je pravda, že využívání elektronické komunikace se vyplatí hlavně v opakovaných a hromadných případech, tj. pro podniky nebo instituce. Například je možné elektronicky vyřizovat hlášení spojené se zdravotním a sociálním zabezpečením, posílat evidenční listy důchodového pojištění nebo podávat daňová přiznání. Elektronická podatelna úřadu je ale stále občany využívána velmi málo, spíše pro dotazy.

Jak proběhlo zavedení elektronické spisové služby a jak se osvědčilo?
Jsme zahrnuti v projektu spisové služby E-spis, řízeném magistrátem, který má usnadnit elektronickou komunikaci v rámci města a sjednotit vedení spisové služby. Zavádění probíhalo již v roce 2003, od 1. 1. 2004 používají úředníci jednu společnou aplikaci, která eviduje veškerý pohyb dokumentů. Velkou výhodou elektronické evidence je rychlé vyhledávání – lze snadno najít jakýkoliv dokument, jeho zpracovatele i postup jeho vyřízení.

Samuel Truschka 


Jak jsou chráněny osobní údaje obyvatel?

Pro agendy zpracovávající osobní údaje využívá Úřad MČ Praha 13 moderní databázové technologie, které zajišťují bezpečnost dat – jsou technicky zabezpečeny proti neautorizovanému přístupu i proti ztrátě dat a každý vstup do databáze evidují. Zároveň jsou nastavena zvláštní organizační pravidla pro zpracovávání osobních údajů, včetně systému kontrol.