Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubu seniorů březen 2006

Klub seniorů I (pondělí 13–16 hod.)

6. 3.  Březen – měsíc knihy a internetu. Doporučujeme akce automatizované knihovny na Lužinách
16. 3. a 23. 3. vždy od 10 do 12 hod., věnované hledání na internetu,
tel. 235 514 523. Svatava Bulířová
13. 3.  „BIOLOGIE ČLOVĚKA VI“ – senioři a výživové návyky  MUDr. Věra Malíková
20. 3.  Vzpomínka na spolužáka, prof. Zdeňka Matějčka  Ing. Bohumil Fořt
27. 3.  Německá konverzace III prof. Marie Kohoutová

Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu seniorů I, tel. 251 623 165


Klub seniorů II (úterý 13–16 hod.)

7. 3.  Zatančí a zazpívají nám děti z MŠ U Bobříka Lenka Husáková, Jana Havránková
14. 3.  Promítání diapozitivů RNDr. V. Prouza
21. 3.  Cvičení paměti – GEMA Lucie Forštová
28. 3.  Posezení při kávě – na kytaru zahraje L. Švec
15. 3.  Návštěva Divadla pod Palmovkou – generálka 

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu seniorů II, tel. 251 616 042

Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

8. 3.  Prevence rakoviny prsu MUDr. Tesařová 
15. 3.   Beseda s tiskovým mluvčím MČ Praha 13 PhDr. Samuelem Truschkou 
22. 3.   Novinky od firmy Zepter manažerka V. Pešková 
29. 3.   Sparťanka Miloš Procházka
5. 4.   Povídání o češtině Drahomír Brzobohatý

Jana Brzobohatá, ved. klubu seniorů III, předsedkyně SPCCH, tel. 251 623 230


Klub seniorů a přátel Vidoule

27. 3. Přihlášky na výlet. Projednání oslav k uctění památky padlých 8. 5.
30. 3. MDŽ. Příprava na Velikonoce, přijde mezi nás paní Alena Kroupová, která názorně předvede techniku malování kraslic. Zpráva předsedy o činnosti.

Scházíme se pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci ve 14.30 hodin.

Alena Heltová, vedoucí klubu, tel. 251 623 225 (po 19. hodině)

Svaz diabetiků ČR územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17

1. 3.  Poradní den – setkání diabetiků u kávy
8. 3.  Poradní den – setkání diabetiků u kávy
15. 3.  Dia klub – hovoříme o diabetu
22. 3.  Poradní den – setkání diabetiků u kávy
29. 3.  Dia klub – pokračujeme v hovorech o diabetu

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405