Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mateřská škola Šikulka, Hostinského 1534, Stodůlky

Mateřská škola Šikulka, Hostinského 1534, Stodůlky


Kontakt: 235 519 268, fax 235 519 269, skolka.sikulka@razdva.cz, www.webpark.cz/skolka-sikulka  
Ředitelka školy Jaroslava Zuzánková
Zaměření školy: Hrajeme si se Šikulkou, netrpíme dlouhou chvilkou – program je zaměřen na tvořivou činnost rozvíjenou a poznávanou všemi smysly. Školka poskytuje individuální logopedickou péči, pro předškolní děti s odkladem školní docházky je vytvořen program výcviku soustředění
Přijímáme děti od 2,5 let
Provoz školy: 6.30–17.00 hodin
Další aktivity: výuka angličtiny, hry na flétnu, plavání, karnevaly, besídky, kroužky hudební, výtvarný a dramatický, logopedická prevence přímo v MŠ, keramika...