Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mentálně postižení si zaslouží aktivní život

Mentálně postižení si zaslouží aktivní životSdružení pro pomoc mentálně postiženým vzniklo jako celostátní organizace roku 1969. Krajská organizace v Praze byla založena z iniciativy rodičů v roce 1972 a patří mezi nejstarší dobrovolné organizace v zemi. Cílem sdružení je pomoc mentálně postiženým, žijícím v domácí i ústavní péči, a snaha zlepšovat jejich život. Členové sdružení pracují především jako dobrovolníci. Krajská organizace v Praze je tvořena deseti obvodními organizacemi. Sdružení SPMP Praha 5 nabízí lidem s mentálním postižením celoživotní vzdělávání, vycházky a výlety, besedy a vlastní výstavy prací autorů s mentálním postižením. Pravidelně se věnuje ediční činnosti a propagaci prací osob s mentálním postižením. Sdružení pořádá pravidelná setkání Klubu rodičů a seznamuje občany s potřebami mentálně postižených osob. Důležitá je pomoc s integrací těchto lidí do společnosti. Mezi základní projekty sdružení patří: S fotoaparátem za poznáním - celoživotní vzdělávání osob s mentálním postižením. Fotografujeme: Já a mí blízcí - fotografická soutěž pro autory s mentálním postižením. Turnaj o Zlatou mušli, Vánoční turnaj - soutěže ve stolním tenisu pro sportovce s mentálním postižením (spolupořádají organizace: Základní škola praktická a speciální Lužiny, Sportovní klub Slavoj SPMP Praha, Fakultní základní škola Trávníčkova).

Kontakt:
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým
Obvodní organizace Praha 5
Kodymova 2525/2, 158 00 Praha 5

Kontaktní osoba:
Eva Frančeová
Telefon: 251 627 808
E-mail: info@spmp-praha5.org 
URL: www.spmp-praha5.org