Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zachraňte mne

To si při ohrožení přeje každý a je rád, že profesionálové v zachraňování, tedy hasiči, policie a zdravotníci, to dovedou. A co teprve lidé se zdravotním postižením nebo senioři, kteří potřebují pomoc druhé osoby i v běžném životě. Při povodni, úniku plynu, požáru nebo při teroristickém útoku jsou však právě tito lidé v ještě větším nebezpečí než ostatní. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR pro ně přichystala bezplatnou službu registrace (projekt je totiž financován z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hl. m. Prahy, z programu JPD 3). Díky ní je na jejich přání mohou vyškolení registrační pracovníci - registrátoři zařadit do registru pro použití v pražském Integrovaném záchranném systému. Všichni, kdo přijdou do styku s důvěrnými a citlivými daty, dodržují zákon o ochraně osobních údajů.
Příklad: Pan X je hluchoslepý, bydlí v místě, které zasáhne povodeň. Vzhledem k tomu, že je zaregistrovaný, na mapě znázorňující zatopenou část se objeví upozornění, že tam bydlí a potřebuje zvláštní zacházení. Záchranáři se vybaví tak, aby s ním byli schopni komunikovat, spojí se s organizací, která může pomoci, a pokud je nutná evakuace, zorganizují odpovídající následnou péči.

Jak se s registrátory spojit?
Osoby se sluchovým postižením - Lenka Hejlová, 235 521 412, 774 737 901;
s hluchoslepotou - Martina Hanusová, 283 880 594, 774 737 902;
s mentálním postižením - Věra Hrádková, 286 586 428, 774 737 904;
se zrakovým postižením - Ilona Ozimková,221 462 491, 774 737 906;
s duševními nemocemi - Břetislav Košťál, 233 551 241, l. 207, 774 737 907;
s interními nemocemi - Miroslav Diviš, 235 300 053, 774 737 908;
s tělesným postižením - Tomáš Lanc, 224 827 210, 777 949 127;
senioři - Ivana Černá, 222 333 546, 774 737 903.

Jana Hrdá