Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mezinárodní projekt Comenius

Mezinárodní projekt Comenius


Naše Základní škola s RVJ Bronzová se do projektu Comenius, jehož hlavním tématem pro období 2008 – 2009 je problematika životního prostředí a možnosti jeho ochrany, zapojila za podpory ÚMČ Praha 13. Žáci začali pracovat na mnohých aktivitách. Třídy 8.B a 8.C se dva měsíce věnovaly otázkám klimatických změn, jejich práce byly prezentovány na 1. pracovní schůzce zúčastněných států (resp. škol), která proběhla 16. - 20. ledna v řeckých Athénách.Na setkání v Řecku byly naplánovány další úkoly a postupy pro rok 2008. Nyní začínají 8. třídy pracovat na překladu svých prací do angličtiny (která je v projektu komunikačním jazykem), na vytvoření čtyřjazyčného ekologického slovníku, vybírají zástupce do jednotlivých komisí SEP (Students’ Environment Parliament). Své zkušenosti a poznatky si budou zanedlouho vyměňovat s dětmi z Řecka pomocí chatu. Následující setkání zástupců zúčastněných škol proběhne v září v Praze. Partneři projektu jsou Řecko – Athény – ZŠ Zografou (hl. koordinátor), Bulharsko – Sliven - odborné učiliště, Česko – Praha – ZŠ s RVJ Bronzová. Účastníky 1. pracovní schůzky za naši školu aMěstskou část Praha 13 byli N. Hladík, S. Čočková, A. Šoukalová, Z. Kučerová, I.Nová a V. Herzánová.

Iveta Nová