Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pražská plynárenská přijede za vámi

Pražská plynárenská, a.s., ve spolupráci s dceřinnou společností Prometheus, energetické služby, s.r.o., a ÚMČ Praha 13 nabízí stávajícím i potenciálním odběratelům zemního plynu novou službu - mobilní obchodní kancelář v dodávkovém automobilu VW s logem Pražské plynárenské, a.s., které bude k dispozici na Slunečním náměstí za oční klinikou. První termín je 4. 3. od 11 do 15 hodin. Více na str. 22

Stanislav Paclík, Pražská plynárenská, a.s.