Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z magistrátu

  • Internetový portál hlavního města Prahy www.praha.eu zahajuje seriál o významných událostech, které jsou spojeny s historickými daty, končícími číslicí osm. Jako první se zde objevil projekt s názvem Báječný rok pod psa 1968.
  • Hlavní město Praha vydalo formou vyhlášky aktualizovanou cenovou mapu stavebních pozemků s platností od 1. ledna 2008.
  • Rada hlavního města vyslovila souhlas s pronájmem 46 tzv. sociálních bytů, z toho 30 bezbariérových. Hlavní město tak operativně řeší situace, kdy příslušná městská část nemá prostředky, jak naléhavou žádost svých občanů řešit.
  • V Praze 3 a 7 budou na jaře 2008 zprovozněny zóny placeného stání. Smlouvy s vybranými správci by měly být podepsány co nejdříve. Zóny budou uvedeny do provozu pravděpodobně v březnu.
  • Pro zlepšení nabídky terapeutických programů v roce 2008 pro osoby, opakovaně se ocitající v konfliktních situacích, chce pražský magistrát v rámci dotačního programu Rodina podpořit kvalitní projekty s tímto zaměřením. Loni bylo v ČR vykázáno z bytů kvůli domácímu násilí 862 agresorů.
  • Od konce roku 2007 jsou funkční parkovací automaty v nové zóně placeného stání v Praze 2. Oficiálně byl systém zprovozněn u automatu na náměstí Míru mezi ulicemi Italská a Ibsenova.
  • V rámci prevence chce městská policie vybudovat informační a poradenské centrum zaměřené na přímou komunikaci strážníků s ohroženými skupinami obyvatel. To by poskytovalo občanům rady o možnostech ochrany před trestnou činností, o legislativních změnách z oblasti bezpečnosti silničního provozu, o sociálně negativních jevech a možných způsobech jejich předcházení.