Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubu seniorů březen 2008

Klub seniorů I (pondělí 13–16 hod.)

3. 3.
Co nového v internetu?
Měsíc knihy a internetu František Kundrát
Barvy života (video) Libuše Fořtová
Anglická konverzace Josef Mžíka

10. 3.
Připravujeme se na Velikonoce Svatava Bulířová
Počítače DS Lukáš František Kundrát

11. 3.
Chrám sv. Víta - vycházka
Místo a sraz budou upřesněny Marie Němečková

17. 3.
Vítáme první jarní den Josef Mžika
Německá konverzace Marie Kohoutová

31. 3.
Slavnostní setkání k 10. výročí vzniku Klubu seniorů I v Praze 13 Svatava Bulířová
Počítače DS Lukáš (pro členy klubu seniorů I) František Kundrát

Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165


Klub seniorů II (úterý 13-16 hod.)

4. 3.
Posezení při kávě, informace o vycházkách a výletech po památkách, video

11. 3.
Afghánistán - promítání fotografií - Petr Syrový

18. 3.
Promítneme si film o Marii Callasové, operní zpěvačce (video)

25. 3.
Zahrajeme si opět Milionáře - pamětní test

13. 3.
V 17 hod. začíná koncert v kinosále hotelu Pyramida

22. 3.
Z operety do operety - v 17 hod. ve Spolkovém domě

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603


Na výroční členské schůzi (16. listopadu) Svazu tělesně postižených Praha 13 byl zvolen nový výbor, jehož předsedou je pan Oldřich Horešovský. Stejně jako v minulých letech jsou i letos pro členy připraveny na letní měsíce ozdravné pobyty. Informace a přihlášky získáte každé úterý (do dubna) od 15.30 do 16 hod. v kanceláři STP v Trávníčkově 1746.


Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

5. 3.
Hraje Sparťanka Miloš Procházka

12. 3.
Zajímavosti z ciziny Pavla Hrdličková

19. 3.
Trénování paměti Josef Vaško

26. 3.
O bezpečnosti seniorů v Praze 13 zástupce policie

2. 4.
Radar v Brdech - co nám přinese Drahomír Brzobohatý

Jana Brzobohatá, ved. klubu, předsedkyně SPCCH, tel. 251 623 230


Klub seniorů a přátel Vidoule


27. 3.
Budeme oslavovat naše maminky a při promítání si zavzpomínáme na založení našeho klubu seniorů a také na sraz rodáků. Kdo má zájem chodit s námi na koncerty a do divadla, může (aniž by byl členem) přijít mezi nás.

Připomínám, že všechny informace našeho klubu hledejte ve vývěsní skříňce, která je umístěna na pozemku pana Křivohlavého (na místě bývalého obchodu).

Scházíme se pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci ve 14.30 hodin.

Alena Heltová, vedoucí klubu, tel. 251 623 225 (po 19. hodině)


Svaz diabetiků ČR - Územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17


5. 3.
Poradní den – posezení s přáteli

12. 3.
Členská schůze organizace

19. 3.
Dia klub - hovoříme o diabetu

26. 3.
O bezpečnosti seniorů v Praze 13 zástupce policie

Jaroslav Pulchart, předseda ÚO, tel. 603 917 405