Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Úsporné zářivky do popelnic nepatří

Úsporné zářivky do popelnic nepatří


S rostoucími cenami energie se zvyšuje zájem domácností o používání úsporných zářivek. Málokdo si však uvědomuje, že až dosvítí, nestanou se tyto úsporné žárovky běžným komunálním odpadem. Obsahují totiž stejně jako výbojky a jiné typy zářivek malé množství rtuti, které se při rozbití uvolňuje do okolí a může poškodit nejen životní prostředí, ale i lidské zdraví. Už proto by mělo být pro každého samozřejmostí odevzdat nepotřebnou zářivku k recyklaci. „Obecně je možné zdarma odevzdat použité zářivky v prodejnách, ve kterých tyto výrobky nakupujete. V prodejně jsou povinni vzít zpět tolik kusů použitých světelných zdrojů, kolik kupujete nových,“ říká Zuzana Křenková ze společnosti Ekolamp, která v Česku provozuje systém zpětného odběru světelných zdrojů. „Při nákupu musí být zákazník informován o způsobu a možnostech zpětného odběru použitých zářivek. V případě, že tuto informaci nedostane, je prodejce povinen od něj stará zařízení převzít v neomezeném množství, aniž by jejich odběr vázal na nákup nových výrobků.“ Obyvatelé i firmy z Prahy 13 mohou vyřazené světelné zdroje (trubicové zářivky, kompaktní úsporné zářivky a výbojky) odevzdávat zdarma také v kterémkoli sběrném dvoře.Najednou lze přinést maximálně třicet kusů, ale po předchozí dohodě i více. Tyto světelné zdroje však musejí být celé a nepoškozené. Jinak nepodléhají bezplatnému zpětnému odběru a město je likviduje za poplatek jako odpad.

Ekolamp vybavuje sběrné dvory speciálními kontejnery určenými pro shromažďování a přepravu křehkých zářivek a ostatních světelných zdrojů. Po naplnění zajišťuje jejich přepravení k ekologické recyklaci. Devadesát procent materiálu je pak možné znovu využít. V tomto roce chystá Ekolamp pilotní projekt, který by měl v blízké době umožnit i pražským domácnostem snazší sběr použitých zářivek.

Seznam sběrných míst, kde můžete odevzdat použité trubicové či úsporné zářivky nebo výbojky, naleznete na www.ekolamp.cz v sekci Systém sběru/Seznamy sběrných míst.

Tomáš Jelínek