Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zbavíme se někdy holubů?

Zbavíme se někdy holubů?

Často nám píšete, že vám vadí zvýšený výskyt holubů a zejména znečistění, které způsobují. Proto zde na některé vaše otázky odpovíme. Holub domácí je domestikovaná forma holuba skalního. Sdružuje se ve velkých hejnech, žije v párech a staví velmi jednoduchá hnízda. Živí se semeny a zbytky lidské potravy. Pije denně, bez jídla vydrží i několik dní. Může roznášet klíšťata a roztoče. Mláďata se líhnou 18 dnů po snesení vajec i pětkrát ročně.

Jak bude řešena holubí kolonie sídlící na tubusu metra u Nepomuckého rybníka? Svým trusem a peřím znečisťují okolí i blízké dštské hřiště.

Problematiku zvýšeného výskytu holubů na tubusu metra vedoucího přes retenční nádrž jsme řešili a řešíme s provozovatelem - Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s., jednotkou Dopravní cesta Metro. Z jednání vyplynula mimo jiné nutnost zaslepení výdutí u pilonů v celé délce tubusu, aby se zabránilo pobytu a rozmnožování holubů, kteří tu využívají možnosti vstupu. Na podzim loňského roku osadil DP zkušebně na jeden z pilířů zábrany a poté vyhodnocoval účinnost tohoto opatření. Letos v lednu nám dalším dopisem sdělil, že hledá finanční prostředky na krytí nákladů s osazením zábran i do ostatních betonových sloupů. Tím by se konečně zamezilo vstupu ptáků do kryté části tunelu a snížil by se jejich počet, protože místo by jim již nevyhovovalo.

Časté krmení ptactva kolemjdoucími v této oblasti také podporuje jejich spokojený život. Vyhláška č. 8/1980 Sb., Magistrátu hl. m. Prahy ve svém čl. 2 to však zakazuje!

Podléhá holub ochraně přírody?

Podle Věstníku MŽP ze září 2006 je ve sdělení č. 20 uvedeno, že na holuba domácího a skalního žijící ve městech se nevztahuje ustanovení § 5a) a 5b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Ten řeší přísnou ochranu volně žijících ptáků na území členských států EU. K zamezení výskytu a hnízdění již uvedených ptáků není třeba žádat orgán ochrany přírody o rozhodnutí. Pozor však na dodržování zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání! Je třeba zvolit metodu s ohledem na ostatní živočichy a práci zadat odborné firmě podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, § 55 – ochranná deratizace, dezinfekce a dezinsekce. Deratizátor musí mít zkoušky odborné způsobilosti. Nejčastěji se používá zasíťování nebo hrotový systém.

Upozorňuji na zvýšený výskyt holubů v areálu Delvity – Billy na Lužinách. Budou se likvidovat?Zamezení výskytu holubů na různých objektech v Praze je značně problematické a nákladné. Volbu metod s ohledem na efektivitu si musí každý z majitelů a správců budov zvolit sám. Může k tomu využít některou z mnoha firem, které se touto problematikou zabývají. Musí se však dbát ochrany ostatních živočichů! Váš požadavek byl zaslán firmě REWE GROUP, Modletice 75, 251 01 Říčany, která pro Billu spravuje objekty.

Jak je to s holuby a ptačí chřipkou?

V roce 2005, v době, kdy se začala šířit ptačí chřipka (aviární influenza), jsme zaznamenali zvýšený úhyn holubů v Centrálním parku. Abychom vyloučili přítomnost této nákazy, převezli jsme několik uhynulých ptáků do Státního veterinárního ústavu k pitvě. Výsledek byl negativní.

Jaroslav Fuglík, odbor životního prostfiedí


Odpovídá psycholog

Paní doktorko, každé jaro jsem jako ubitá. Vlivy počasí mají vliv na moji náladu často, ale koncem zimy už opravdu „melu z posledního“. Nemáte nějakou jednoduchou radu, jak bych mohla sama sobě pomoci?

Různá psychická onemocnění mají skutečně souvislosti i s ročním obdobím, i s astronomickým postavením hvězd. I když jsme psychicky zdraví, naši náladu může významně ovlivnit i roční období. Pro zjednodušení můžeme stav změny nálad po delší zimě nazvat jarní únava. V zimě kratší den a delší noc, méně slunce a celkově méně světla pro nás znamená psychickou zátěž. Pokleslá nálada, vyčerpanost organizmu, únava, možná i horší spánek – vše se najednou nasčítá. Jsou lidé, kteří podvědomě nedostatek slunce dočerpávají odjezdem k moři uprostřed zimy, ale ne všichni si to můžeme dovolit. Existuje terapie světlem, která pracuje s umělým dodáváním světla v zimních měsících a má své nesporné úspěchy.

Co můžeme s takovým stavem udělat jednoduše my sami? Náladu přímo ovlivnit můžeme jen velmi obtížně, ale prostřednictvím fyzických projevů můžeme nepřímo ovlivnit svůj psychický stav. Je ověřené, že když budeme minimálně 15 minut pozorovat v zrcadle svůj usmívající se obličej, zpětnou vazbou se nám nálada mírně zlepší. Je to jen opačný postup přirozených pochodů - jsme-li smutní - pláčeme, jsme-li veselí - usmíváme se. Psychický pocit vyvolá fyzický projev. Funguje to i opačně. Propojení fyzických a psychických projevů se v psychologii často s úspěchy používá i u léčby vážnějších psychických onemocnění. Tak proč sami sobě nedodat trochu energie než nás jarní slunce, prodloužení dne, více světla a probouzející se a rozkvétající příroda sama naplní novým elánem a chutí do života? Věřte a vyzkoušejte.

PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog