Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Projekt žijeme bezpečně

Projekt žijeme bezpečně

Studenti třetího ročníku osmiletého gymnázia v Kuncově ulici v Praze 13 společně se svými profesory pracují v tomto školním roce na projektu Žijeme bezpečně. Navštívili je také příslušníci naší preventivní skupiny, kteří při besedě hovořili o vlastní bezpečnosti každého jedince, prevenci, mimořádných situacích, o bezpečném chování, o bezpečnosti ohrožených skupin obyvatelstva, či ohrožení určitého území. Se studenty se policisté setkali ještě při exkurzi na Hlavní dopravní řídící ústředně Na Bojišti v Praze 2, odkud dopravní policisté nepřetržitě řídí dopravu po celé Praze. Jedná se o řízení křižovatek, kamerový dohled, dopravní informace a především o zajišťování bezpečnosti provozu ve všech automobilových tunelech. Na příkladu možné nehody v tunelu měli žáci možnost pochopit význam profesionálního řešení situace integrovaným záchranným systémem. Policisté žákům předvedli zaznamenané situace z kamerového systému, kde někteří řidiči svým nebezpečným jednáním ohrožují další účastníky provozu a vysvětlili jim, že takové chování jediného člověka může způsobit velké neštěstí. Hlavním cílem projektu totiž je, aby si student uvědomil důležitost svého chování, dodržoval platná pravidla a také uměl poskytnout účinnou pomoc.

nprap Eva Kohoutová,
preventivně informační skupina OŘ PČR Praha I


Navrhněte jména pro koně!

Městská policie hl. města Prahy významně pomáhá udržovat bezpečnost a pořádek v Praze 13. Proto radnice zakoupila Obvodnímu ředitelství MP Praha 13 dva starokladrubské hřebce, vraníky narozené v roce 2004, kteří pomohou strážníkům při výkonu služby v Centrálním parku a v dalších lokalitách, kam se hůře dostanou autem nebo na kole. Oba hřebci nyní procházejí výcvikem a o jejich uvedení do aktivní služby vás budeme informovat. Předtím by ale měli dostat nová jména. Obvodní ředitel Městské policie v Praze 13 Hynek Svoboda tímto vyhlašuje soutěž pro školní třídy i jednotlivce o nejvhodnější jména pro oba hřebce. Své návrhy zasílejte poštou nebo e-mailem na adresu redakce do 20. dubna. Autoři vítězných jmen budou pozváni na výcvik koní a dostanou od městské části dárek.

Samuel Truschka