Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jubilejní setkání v Komunitním centru

 

V sobotu 13. února se v Komunitním centru sv. Prokopa v Nových Butovicích konalo již třicáté setkání starších a nemocných obyvatel, které dvakrát ročně organizuje Farní charita Stodůlky.

Po mši svaté s udílením svátosti nemocným, kterou tradičně program začíná, následovala část společenská. Na té všechny přítomné přivítal poslanec Petr Bratský, který při příležitosti kulatého jubilea zavzpomínal na úplné začátky těchto setkání, především na to první. To se konalo v roce 1995 v Základní škole Kuncova. Zástupce starosty Petr Zeman v krátkosti zhodnotil činnost organizací působících v sociálních službách, tedy v oblasti, kterou má na radnici na starosti, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13 následně pohovořil o široké nabídce služeb v Domě pro seniory Lukáš. Bohužel se nekonalo vystoupení dětí z Církevní mateřské školy Srdíčko. Omluvily se pro velkou nemocnost, nicméně všem, a to bylo velmi milé, poslaly drobné upomínkové předměty.

Tradičně pohodovou atmosféru malinko pokazil ředitel a spoluzakladatel Farní charity Stodůlky Jiří Pecha. „Ve Farní charitě pracuji už od roku 1988 a myslím, že přišel čas na zasloužený odpočinek. Svého nástupce zatím hledám. Věřím, že to bude člověk, který přijde s novými nápady a myšlenkami.“ My naopak věříme, že si pan Pecha své rozhodnutí rozmyslí a že i další setkání proběhne pod jeho taktovkou.

Eva Černá