Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Velikonoční bohoslužby

 

 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA SV. JAKUBA ST.


KOSTEL SV. JAKUBA ST. VE STODŮLKÁCH

Zelený čtvrtek (28. 3.)
18.30 hod. – mše sv. na památku ustanovení Eucharistie

Velký pátek (29. 3.)
18.00 hod. – pobožnost křížové cesty
18.30 hod. – Velkopáteční obřady

Bílá sobota (30. 3.)
9.00 – 20.00 hod. – Adorace Nejsvětější svátosti v Božím
hrobě – možnost návštěvy kostela sv. Jakuba

Vigilie vzkříšení (sobota 30. 3.)
21.00 hod. – katechumeni přijímají iniciační svátosti

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (neděle 31. 3.)
8.00 hod. – mše sv.
18.00 hod. – mše sv.

Velikonoční pondělí (1. 4.)
8.00 hod. – mše sv.

 

KOMUNITNÍ CENTRUM SV. PROKOPA

Zelený čtvrtek (28. 3.)
17.00 hod. – mše sv. na památku ustanovení Eucharistie

Velký pátek (29. 3.)
17.00 hod. – Velkopáteční obřady

Bílá sobota (30. 3.)
8.30 hod. – modlitba se čtením a katechumenátní obřady

Vigilie vzkříšení (sobota 30. 3.) – 19.00 hod.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (neděle 31. 3.)
9.30 hod. – mše sv.
11.00 hod. – mše sv.

Velikonoční pondělí (1. 4.)
11.00 hod. – mše sv.

 

SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ TŘINÁCTKA – KŘESŤANSKÉ CENTRUM LUKA


(Mukařovského 1986, 1. patro)

Sederová večeře – středa 27. 3. v 18.30 hod.
čtvrtek 28. 3. v 17.00 hod.

Všichni jste zváni na Velikonoční večeři – připomínku poslední večeře Ježíše s jeho učedníky a oslavu vysvobození Izraelců z Egypta. Budeme společně jíst, modlit se, zpívat a připomínat si Boží působení v dějinách lidstva. Přihlašujte se závazně do středy 13. 3. na milos.fiala@gmail.com.

Velkopáteční Cesta kříže – pátek 29. 3. v 18.30 hod. Zveme všechny, kdo chtějí společně prožít velikonoční poselství. Od Třináctky vyjdeme v 18.30. Cestu, během níž bude několik zastavení se zamyšlením nad biblickými texty a modlitbami skončíme na Makču Pikču.

Ranní vítání vzkříšeného Pána – neděle 31. 3. 7.00 hod. – sraz na vrcholu Makču Pikču, společné modlitby a chvály.
8.00 hod. – společná snídaně v prostorách Třináctky, modlitby a židovské tance
10.00 hod. – Velikonoční nedělní bohoslužba

Více informací na www.13ka.cz.