Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rekonstrukce obchodního centra konečně začala

 

V minulém STOPu reagoval starosta David Vodrážka v Přímé lince na nečekané uzavření supermarketu Billa v Obchodním centru Lužiny.
Investor stavby předtím stále tvrdil, že Billa bude po celou dobu rekonstrukce objektu otevřená. Předem neohlášené uzavření prodejny tak koncem ledna připravilo okolním obyvatelům nepříjemné překvapení. Na radnici přišlo několik rozhořčených stížností. Na druhou stranu se zase někteří čtenáři STOPu pozastavovali nad tím, proč se starosta v Přímé lince zabývá takovou banalitou, jako je uzavření jedné soukromé prodejny, když je v blízkosti tolik jiných možností nákupu. Znovu se potvrzuje, že na každou věc mají lidé minimálně dva různé názory.
Vzhledem k stížnostem obyvatel se situací zabývala 28. ledna Rada městské části Praha 13 a ve čtvrtek 31. ledna jednalo vedení radnice se zástupcem OC Lužiny. Rychlé rozhodnutí o dočasném uzavření prodejny si patrně vynutila nedostatečná komunikace mezi vlastníkem objektu a provozovatelem Billy, který nedodal dostatečnou projektovou dokumentaci. Když se pak měla prodejna rychle přesunout do nových prostor, ukázalo se, že před tím budou nezbytné mnohem rozsáhlejší stavební úpravy, než se původně předpokládalo, zejména s ohledem na bezpečnost a požární předpisy. Tyto úpravy se nedaly dělat za provozu a bylo tedy nutné prodejnu dočasně uzavřít.
Investor rekonstrukce obchodního centra se občanům za vzniklé nepříjemnosti omlouvá. Nové prostory pro prodejnu by měly být připraveny do konce května a v červnu by měl být provoz Billy obnoven. Vedení radnice bude s investorem v kontaktu a bude apelovat na to, aby byl supermarket co možná nejdříve opět v provozu. Zástupce OC Lužiny prohlásil, že i do budoucna se v objektu s Billou rozhodně počítá. Dále ujišťuje občany, že po rekonstrukci se do budovy vrátí i úřadovna České pošty a pobočka Městské knihovny v Praze.
Rekonstrukce obchodního centra byla fakticky zahájena 6. února předáním staveniště stavební firmě. Ke konci února se uzavírá průchod objektem. K dispozici bude náhradní obcházková trasa, která povede okolo budovy po pravé straně (při pohledu od výstupu z metra). Celá rekonstrukce by měla skončit v březnu nebo v dubnu 2014.

Samuel Truschka