Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů

V rámci svozu mohou občané obsluze vozidla odevzdat baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní) zářivky a výbojky.

Datum Ulice Čas

27. 3. – čt
26. 6. – čt
25. 9. – čt

5. máje (proti domu č. 325) 15.00 – 15.20
Živcových (točna autobusu) 15.30 – 15.50
křižovatka ul. Běhounkova – Dominova (parkoviště u č. 2463) 16.00 – 16.20
Suchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101) 16.30 – 16.50
Petržílkova (parkoviště proti domu č. 2267) 17.00 – 17.20
Bašteckého (parkovací záliv u garáží) 17.40 – 18.00
Janského (parkovací záliv proti č. 2211) 18.10 – 18.30
Janského (parkovací záliv u lékárny) 18.40 – 19.00
24.  4. – čt
24.  7. – čt
23.10. – čt
nám. Na Lužinách 15.00 – 15.20
Mládí (u kulturního domu Mlejn) 15.30 – 15.50
Sezemínská (parkoviště) 16.00 – 16.20
Bellušova (parkoviště proti domu č. 1804) 16.30 – 16.50
Kolovečská (parkoviště) 17.00 – 17.20
Böhmova (parkoviště u kotelny) 17.30 – 17.50