Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram sběru biologického odpadu

Listí, tráva, větvě, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu. Ne živočišné zbytky! Upozornění: Pokud bude kontejner na stanovišti naplněn dříve než za tři hodiny, bude přistaven další!

datum
stanoviště
čas přistavení
27. 3.
K Sopce – zpevněná plocha
15.00 – 18.00
28. 3.
náměstí Na Lužinách
9.00 – 12.00
28. 3.
Klausova – parkovací záliv proti č. 1361/13a
13.00 – 16.00
29. 3.
Srnčí – křižovatka s ul. U Dobráků
9.00 – 12.00
3. 4.
5. máje – plocha u č. 325/55
15.00 – 18.00
4. 4.
K Řeporyjím – křižovatka s ul. K Chabům
(u kapličky)
9.00 – 12.00
4. 4.
K Fialce – plocha u č. 1219
13.00 – 16.00
5. 4.
Melodická – křižovatka s ul. Operetní
9.00 – 12.00
5. 4.
K Hájům – křižovatka s ul. Okruhová
(plocha u nádob na tříděný odpad)
13.00 – 16.00
12. 4.
Před Rybníkem – proti č. 100
13.00 – 16.00
17. 4.
U Kašny – odstavná plocha
15.00 – 18.00
18. 4.
Chalabalova – parkoviště u č. 1611/7
13.00 – 16.00
18. 4.
K Opatřilce – křižovatka s ul. K Jihu
13.00 – 16.00
18. 4.
K Sopce – zpevněná plocha
13.00 – 16.00
19. 4.
náměstí Na Lužinách
9.00 – 12.00
19. 4.
K Řeporyjím – křižovatka s ul. V Brůdku
(u rybníka)
13.00 – 16.00
25. 4.
Srnčí – křižovatka s ul. U Dobráků
9.00 – 12.00
25. 4.
K Fialce – plocha u č. 1219
13.00 – 16.00
26. 4.
K Hájům x Okruhová – křižovatka s ul. Okruhová (u nádob na tříděný odpad)
9.00 – 12.00
26. 4.
Klausova – parkovací záliv proti č. 1361/13a
13.00 – 16.00
9. 5.
K Sopce – zpevněná plocha
9.00 – 12.00
9. 5.
K Řeporyjím – křižovatka s ul. K Chabům
(u kapličky)
13.00 – 16.00
10. 5.
K Fialce – plocha u č. 1219
9.00 – 12.00
10. 5.
Chalabalova – parkoviště proti č. 1611/7
13.00 – 16.00
10. 5.
5. máje – plocha před č. 325/55
13.00 – 16.00
16. 5.
Melodická – křižovatka s ul. Operetní
9.00 – 12.00


Michaela Líčková