Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, matrace, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy. Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

datum
stanoviště
16. 3.
Bellušova – chodník proti č. 1804/7
17. 3.
Janského – parkovací záliv u lékárny (u č. 2254/45)
18. 3.
Husníkova – parkoviště u trafostanice
19. 3.
K Řeporyjím – křižovatka s ul. K Chabům (u kapličky)
20. 3.
Böhmova – parkoviště u kotelny
23. 3.
Janského – parkoviště proti č. 2211/69
24. 3.
Ovčí hájek – parkoviště proti č. 2159/16
25. 3.
Amforová – proti č. 1895/24
26. 3.
Pod Viaduktem – křižovatka s ul. Ke Koh-i-nooru
(u stanoviště na tříděný odpad)
27. 3.
Chalabalova – parkoviště u č. 1611/7
30. 3.
Janského – parkoviště u č. 2370/91
31. 3.
V Hůrkách – křižovatka s ul. Seydlerova
1. 4.
Nušlova – rozšířený chodník mezi č. 2268 a 2269
1. 4.
nám. Na Lužinách
2. 4.
K Fialce – u č. 1219
3. 4.
K Sopce – zpevněná plocha
6. 4.
Trávníčkova – rozšířený chodník proti č. 1764
6. 4.
Drimlova – parkovací záliv vedle kontejnerů na tříděný odpad


Michaela Líčková