Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sběr tiskového spotřebního materiálu

Dle informace z Magistrátu hl. m. Prahy byl s účinností od 1. 1. 2020 zahájen ve vybraných sběrných dvorech hl. m. Prahy pilotní projekt sběru použitých tonerových a inkoustových kazet. Sběrné dvory jsou vybaveny samostatnou 240 l sběrnou nádobou červené barvy určenou výhradně pro sběr použitého tiskového spotřebního materiálu. Do sběrných nádob je možné odkládat jak originální, tak i kompatibilní či renovované tonerové a inkoustové kazety. Sesbírané kazety budou zpracovány společnostmi renovujícími tonerové a inkoustové kazety. Originální a dříve renovované originální tiskové kazety budou odborně renovovány a bude tak umožněno jejich plnohodnotné opětovné využití. Kompatibilní tiskové kazety musí být zlikvidovány z důvodu jejich technologické nemožnosti provést funkční renovaci.
Každá renovovaná tonerová kazeta v průměru ušetří 4,49 kg emisí skleníkových plynů, 9,39 kg primárních přírodních zdrojů a 0,67 kg odpadu. Tato služba je dostupná ve třech sběrných dvorech:

  • sběrném dvoře Zakrytá, Praha 4 – Spořilov
  • sběrném dvoře Pod Šancemi, Praha 9 – Vysočany
  • sběrném dvoře Generála Šišky, Praha 12 - Modřany

Projekt je realizován ve spolupráci s Asociací renovátorů tonerů, z.s., www.setriprirodu.cz. Případné otázky týkající se sběru použitých tonerových a inkoustových kazet směřujte na emailovou adresu: info@setriprirodu.cz nebo na tel. 602 427 335.

Michaela Líčková