Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, matrace, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy. Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

datum
stanoviště
17. 3.
náměstí Na Lužinách
18. 3.
Přecechtělova – křižovatka s ul. Prusíkova (na chodníku)
22. 3.
Kettnerova – parkoviště proti č. 2059/6 (u trafostanice)
24. 3.
Běhounkova – parkoviště proti č. 2463
26. 3.
Lýskova – křižovatka s ul. Chalabalova u č. 1594
(chodník u Grafotechny)
29. 3. Janského – parkovací záliv proti č. 2211/69
31. 3.
Chlupova – u MŠ proti č. 1800
6. 4.
Ovčí hájek – parkoviště proti č. 2159/16
7. 4.
Hábova – parkoviště proti č. 1564/8
9. 4.
Janského – parkovací záliv proti č. 2437/15
13. 4.
Podpěrova – plocha u č. 1879 (před MŠ)
14. 4.
V Hůrkách – chodník (vedle parkovacího zálivu proti ul. Seydlerova)
15. 4.
5. máje – plocha proti č. 325/55
19. 4.
Drimlova– parkovací záliv (vedle kontejnerů na tříděný odpad)
21. 4.
Bellušova – chodník proti č. 1804/7
22. 4.
Kodymova – mezi parkovacími zálivy proti č. 2526/4
26. 4.
Melodická – křižovatka s ul. Operetní
27. 4.
Janského – parkovací záliv u č. 2254 (u lékárny)
28. 4.
Böhmova – parkoviště u kotelny
29. 4.
Nušlova – parkovací záliv proti č. 2291
(u kontejnerů na tříděný odpad)


Michaela Líčková