Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram sběru biologického odpadu

Listí, tráva, větvě, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu. NE živočišné zbytky!

datum
čas
stanoviště
20. 3.
9.00–12.00
K Fialce – plocha u č. 1219
20. 3.
13.00–16.00
K Sopce – parkovací záliv
27. 3.
9.00–12.00
nám. Na Lužinách
27. 3.
13.00–16.00
K Řeporyjím x V Brůdku – u rybníka


Upozornění: Pokud bude na stanovišti naplněn kontejner dříve než za 3 hodiny, bude přistaven další.

Michaela Líčková