Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nekrmte potkany!

Na veřejných prostranstvích ve správě odboru životního prostředí probíhá pravidelně dvakrát do roka celoplošná deratizace. Ta má za cíl snížit populaci otravných hlodavců. I přesto není problém v posledních letech vyfotografovat potkana u sběrných nádob na odpady nebo v blízkosti keřů veřejné zeleně, kde si potkani často budují svá hnízda. Všimli jsme si, že lidé tyto hlodavce snad nevědomky krmí. Při kontrolách v terénu vidíme rozházené zbytky jídla okolo nádob na odpad, ale co je ještě více zarážející, nacházíme také plastové tácky s jakýmsi krmivem. Lidé chtějí asi krmit kočky nebo ptáky a dávají jim krmivo pod stromy. Tím však krmí především potkany, které je pak možné na sídlištích snadno spatřit. Přičteme-li k tomu mírné klima i v zimě, vytváří se podmínky k nezřízenému rozmnožování těchto hlodavců. Potkani mohou roznášet nemoci, ale i škodit na majetku. Pracovníci OŽP zadávají deratizaci, ale ta se pak míjí účinkem. My se staráme o veřejná prostranství, ale lidé by neměli zapomínat na to, že se podobně mají starat o vnitřek obytných domů nebo soukromých venkovních prostranství. Potkani se pohybují v teplovodech nebo v kanalizaci obytných domů a snadno vniknou do společných prostor paneláků.

Dana Céová