Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pomoc včelám

Člověk přetváří krajinu. Přeměna na bytovou zástavbu, na zemědělskou půdu, sportoviště, často sekané trávníky a podobné změny jsou obvykle přínosem pro člověka, ale ne pro včely.
Včely potřebují k přežití potravu. Hlavně nyní na jaře. Již od února kvetou lísky, následují je všechny druhy vrb, pak „divoké“ ovocné stromy, po nich teprve bohatá pastva běžných ovocných stromů. Máte-li tedy ve svém okolí lísku nebo vrbu, chraňte je před olámáním nebo likvidací. Máte-li volný kout zahrady, můžete tam některý ze stromů vysadit.
Více o včelách a jejich ochraně najdete na www.vcelinorech.cz.

Vladimír Glaser, vedoucí ekostřediska