Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Odpady na Bronzovce

Dva lednové dny byli žáci naší školy součástí besed na téma O odpadech bez obalu. V první části si žáci připomněli, jaké všechny popelnice na tříděný odpad známe, jak vypadají a co do nich patří. Společně s lektorkou debatovali o tom, kolikrát je možné znovu využít různé materiály či, jak se s odpady nakládá. Na závěr se žáci dozvěděli, co je to „zero waste“ myšlenka. V druhé části besedy probíhala simulační hra, v níž se skupinky zamýšlely nad tím, jak se dá odpadům v různých oblastech předcházet.

ZŠ Bronzová