Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Po práci legraci!

Také v Anglofonní základní škole jsme poslední lednové dopoledne rozdávali pololetní vysvědčení. Žáci kromě klasického tiskopisu se známkami tradičně obdrželi také podrobné slovní hodnocení. Zde mohl každý pedagog detailněji rozpracovat oblasti, ve kterých je dané dítě opravdu dobré a také upozornit na místa, na kterých je ještě potřeba pracovat. Své vlastní ohodnocení uplynulého pololetí psaly také některé děti samy. Toto sebehodnocení je důležitou součástí celkového pohledu na průběh vzdělávání. A protože tento nelehký úkol všichni zvládli doslova na jedničku, připravili jsme především pro děti odměnu. Celá naše škola vyrazila na promítání do multikina. 

Adéla Beranová