Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

S tabletem okolo školy

interaktivního průvodce okolo školy, který pomocí GPS reaguje na aktuální polohu návštěvníka a v daném místě mu nabídne předem nadefinovaný text nebo úkol. Průvodce poskytuje okamžitou zpětnou vazbou ke každému úkonu návštěvníka a podle toho, jak si počíná, nasměruje jeho činnost dál. 

Funguje na principu outdoorové hry WhereIGo od americké společnosti Groundspeak, Inc. 

Velkou předností průvodce je, že je vytvořen bez jakýchkoliv zásahů do reálného světa, není potřeba umisťovat žádné QR kódy nebo jiné cedulky a není potřeba ani připojení k internetu. 

Celá půlhodinová procházka je v návaznosti na třicetileté výročí školy koncipovaná jako malý výlet do minulosti. Návštěvníkům se třeba zobrazí téměř třicet let stará fotografie a jejich úkolem je najít místo, kde stál fotograf, když fotku pořídil. Jak se místo změnilo? 

Žáci průvodce absolvovali ve dvojicích s tablety zapůjčenými ze ZŠ Klausova, které bychom tímto chtěli za zapůjčení moc poděkovat. Poklad z minulosti, který na ně na konci čekal, měnil svou lokaci, takže si ji žáci nemohli prozradit. Průvodce je nyní uvolněn veřejnosti na webu školy. 

Petr Kubička, FZŠ Mezi Školam