Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Volby do Evropského parlamentu – základní informace pro voliče

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 7. 6. 2024 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 8. 6. 2024 od 8.00 do 14.00 hodin. Volby jsou vyhlášeny okamžikem zveřejnění rozhodnutí prezidenta republiky ve Sbírce zákonů. 

V rámci městské části Praha 13 budou volby probíhat v 58 volebních okrscích, jejichž adresy a popisy budou uvedeny na webových stránkách úřadu www.praha13.cz. Adresa okrsku bude uvedena i na obálce, ve které vám budou doručovány hlasovací lístky. 

Voličem je státní občan České republiky nebo občan jiného členského státu Evropské unie. Podmínkou hlasování je zapsání do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a neexistence překážky volebního práva. Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede odbor osobních dokladů a evidence obyvatel, který se nachází v přízemí budovy ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13. Zde si v případě pochybností můžete osobně ověřit informaci o zapsání vaší osoby do tohoto seznamu. 

V těchto volbách nelze hlasovat na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí. 

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději do 4. 6. 2024. Ve volbách lze hlasovat na voličský průkaz, o voličský průkaz lze žádat od vyhlášení voleb. S voličským průkazem lze hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Vzor žádosti o voličský průkaz najdete na webových stránkách úřadu. O voličský průkaz můžete požádat osobně, prostřednictvím pošty (s úředně ověřeným podpisem) nebo datové schránky. Podrobnější informace o voličských průkazech včetně vzoru žádosti najdete na webových stránkách úřadu. Máte-li zájem zapojit se do voleb jako člen okrskové volební komise, můžete využít přihlášku, kterou najdete na našich webových stránkách. Přihlášku je možné si vyzvednout i osobně ve 3. patře úřadu – dveře č. 433 nebo 434. 

Další informace o volbách získáte na tel. 235 011 313 (317), popř. dotazem na e-mailovou adresu maskovas@praha13.cz

Na webové stránky úřadu a úřední desku budou postupně vkládány aktuální informace, souhrnný článek o způsobu hlasování bude uveřejněn v červnovém čísle časopisu STOP. 

Šárka Mašková