Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Bude se vypouštět rybník

Pro rok 2006 byla získána na opravu rybníka v Třebonicích dotace z rezervy MHMP. V první etapě budou opraveny obvodové zdi včetně schodů. Oprava bude zahájena dne 10. 6. vypuštěním rybníka, ukončení předpokládáme nejpozději do 31. srpna.

 -lj-