Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dětské hřiště v rondelu Píškova-Mohylová

V příštích měsících proběhne oprava dětského hřiště Mohylová, které leží za ZŠ Mohylová a MŠ Sluníčko pod střechou. Součástí tohoto hřiště budou lanové herní prvky, které nabídnou vyžití hlavně starším dětem a dále herní prvky pro děti předškolního věku. Současně dojde ke zrušení dětského hřiště Mohylová před ZŠ Mohylová, které dnes již neplní svou funkci. Toto hřiště bylo pro zajištění soukromí hrajících si dětí obehnáno v době výstavby panelovými bloky. Vzhledem k jeho nevhodnému umístění (blízkost komunikace, vedení technických sítí pod plochou hřiště, které nedovolují úpravu plochy hřiště dle technických norem) bude vzniklá plocha zatravněna a upravena jako parková a bude sloužit k posezení obyvatel. 

Lucie Jeřábková