Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubu seniorů červen 2006

Klub seniorů I (pondělí 13–16 hod.)

5. 6.
Nové potravinové doplňky 
Mgr. Ivana Šichnárková

12. 6.
Německá konverzace V 
prof. Marie Kohoutová

19. 6.
Pásmo Hašlerových písniček
Olga Zimová, Jiřina Focherová

26. 6.
Káva o čtrnácté před prázdninami 
Svatava Bulířová

21. 6. 
středa - Internet pro seniory v knihovně na Lužinách  
M. Jančíková

22. 6. 
čtvrtek - Vycházka na Bertramku - k 250. výročí nar. W.A. Mozarta
(sraz bude upřesněn) 
M. Jančíková

V měsíci červenci a srpnu bude mít klub prázdniny. Pokračovat budeme v pondělí 4. září. Přeji všem pěkné léto, načerpání nových sil a mnoho zážitků. 

Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu seniorů I, tel. 251 623 165

Klub seniorů II (úterý 13-16 hod.)

5.–11. 6.
Pobyt v Mariánských lázních na rekondičním pobytu.

6. 6.
Posezení při kávě (část členů)

13. 6.
Příprava na výlet - Lysice - Dobruška

20. 6.
Dopoledne exkurze v knihovně a seznámení s internetem, odpoledne posezení před prázdninami, možná i s hudbou.

Přeji všem seniorům příjemné prožití léta.

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu seniorů II, tel. 251 616 042


Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

14. 6.
Karel Hašler ve vzpomínkách paní Hildy Čihákové

21. 6.
Prof. Vladimír Vondráček - titán české psychiatrie
Jana Brzobohatá

28. 6.
Známe naše peníze?
Drahomír Brzobohatý

6. 9.
Po prázdninách nás v klubu přivítá Sparťanka
Miloš Procházka

Jana Brzobohatá, ved. klubu seniorů III, předsedkyně SPCCH, tel. 251 623 230


Klub seniorů a přátel Vidoule

29. 6.
Zveme všechny členy a přátele klubu na slavnostní posezení u Petrů. Kulaté narozeniny oslaví hned čtrnáct našich jubilantů, k poslechu bude hrát hudba.

Scházíme se pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci ve 14.30 hodin.

Alena Heltová, vedoucí klubu, tel. 251 623 225 (po 19. hodině)


Svaz diabetiků ČR územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17

1. 6.
Cvičení v tělocvičně

7. 6.
Poradní den – posezení s přáteli u kávy

14. 6.
Dia klub - hovoříme o diabetu

15. 6.
Cvičení v tělocvičně

21. 6.
Poradní den – posezení s přáteli u kávy

28. 6.
Dia klub - hovoříme o diabetu

Vzhledem k tomu, že 4. 9. odjíždíme na rekondiční pobyt do Seče a vrátíme se 15. 9., zahájíme svoji činnost 20. září v 16 hodin setkáním na Dia klubu. Plavání a cvičení budou pokračovat od října. Přejeme všem příjemné prožití dovolených.

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405