Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stavební ruch na Velké Ohradě

Jak jsme vás již informovali, v prostoru náměstí ve vnitrobloku ulic Přecechtělova – Kurzova na Velké Ohradě začala v květnu celková rekonstrukce. Týká se také fontány Třináctou komnatou prošel Orant od Prof. Stanislava Hanzíka. Ve třetí dekádě května byly zahájeny bourací práce části stávajícího bazénu fontány a bylo vybudováno oplocení celého pracovního prostoru. Již počátkem června bude zahájena doprava kamenných prvků, které po kamenosochařských úpravách budou umisťovány do prostoru fontány. Prosíme obyvatele i návštěvníky sídliště Velká Ohrada o zvýšenou pozornost v době výstavby, zejména ve vnitroblocích D (Janského – Kurzova – Borovanského) a E (Borovanského – Kurzova – Přecechtělova). Bude zde rušnější provoz nákladní automobilové dopravy, a tím i větší nebezpečí pro vás i vaše děti. Celá akce bude probíhat za odborného dozoru jednoho z tvůrců sídliště Velká Ohrada, Ing. arch. Zdeňka Rothbauera. O průběhu prací vás budeme průběžně informovat. 

Vladimíra Rottrová