Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přecechtělova ulice

Přecechtělova ulice

Zakladatel a budovatel naší moderní vědy o nemocech ušních, nosních a krčních prof. MUDr. Antonín Přecechtěl, DrSc., pocházel z Moravy. Narodil se 6. listopadu 1885 Petronile a Antonínu Přecechtělovým na selském gruntě v Srbcích, okres Prostějov. Medicínská studia v Praze a Berlíně završil pražskou promocí 16. 4. 1910 na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a jako operačního eléva, později sekundáře, jej zaměstnala zdejší chirurgická klinika.

V misi dobrovolníků Červeného kříže (únor - květen 1913) pak poprvé poznal nelítostnou tvář bojů za srbsko-turecké války, když svou první pomocí a akutními chirurgickými zákroky zachránil desítky životů na polních obvazištích. Balkánské zkušenosti uplatnil i za Velké války, kdy byl šéflékařem chirurgie a ortopedie nemocnice Císaře Františka Josefa I. v Kroměříži (od r. 1914), potom ve Skadaru a Beratu (Albánie 1916 - 1918).

Po návratu do vlasti přijal místo u prof. Kutvirta na pražské ušní klinice. V ústavu i soukromé praxi uplatňoval nové chirurgické metody při plastických operacích nosu, zvukovodu, patra a čelních dutin. Proslulou specializovanou ordinaci měl v malostranském domě U tří jetelových lístků. Přecechtělův vědecký odkaz tvoří více než 400 odborných prací, učební texty (Nemoci ušní I. - III., Praha 1953), publikace o fyziologické činnosti vestibulárního aparátu a jeho poruchách. Je také autorem řady hesel z oboru ORL v Ottově Slovníku naučném a Encyklopedii praktického lékaře. Spoluzakladatel a redaktor časopisu Otolaryngologica slavica MUDr. A. Přecechtěl zemřel v Praze 5. 2. 1971. Jeho písemná pozůstalost je uložena v oddělení osobních fondů Archivu Akademie věd ČR.

Z archivu Rodopisné revue připravil Miloslav Trnka