Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

červen 2008
ročník XVIII

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva:

Rada MČ Praha 13 mj. | autor: Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

Sdělení úřadu a městské části:

Upozornění pro žadatele o dávky státní sociální podpory | autor: Miluše Průšová, ved. odd. dávek státní soc. podpory

Novela živnostenského zákona | autor: Jana Lehká, vedoucí živnostenského odboru

Program pro děti v době stávky | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Občanský průkaz platný na měsíc | autor: Darina Altmanová, ved. odd. osob. dokladů a ev. ob.

Brýle pro Afriku | autor: -st-

Školy se sloučí příští rok | autor: Evžen Mošovský, , vedoucí odboru školství

Veřejné setkání k plánování sociálních služeb | autor: Petr Syrový, vedoucí odd. prevence , a rozvoje sociálních služeb OSPZ

Mobilní sběrný dvůr | autor: Michaela Líčková, OŽP

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky:

Slovo šéfredaktora:

Slovo šéfredaktora | autor: za redakci Samuel Truschka, šéfredaktor

Téma STOPu:

Kaleidoskop:

Parkem prosvištěly čarodějnice | autor: Samuel Truschka

Koně pro strážníky dostali jména | autor: Samuel Truschka

Další novinky v parku | autor: Samuel Truschka

Starosta uctil památku padlých | autor: Eva Černá

Pro rohlíky na kole i pěšky | autor: Jana Gilíková

Z našich škol i odjinud:

Sedmý ročník celostátní soutěže v angličtině | autor: Norbert Tlustý, ZŠ Mládí

Nechte děti zpívat | autor: Lucie Bártová

Projektové dny vystřídají Olympijské hry | autor: Alena Klímová, zástupkyně ředitelky

Škola v přírodě | autor: Jolana Miličičová z 5.A FZŠ Fingerova

Nabídka pro žáky 5. tříd | autor: Jiří Pejšman, zástupce ředitele

Výuka hry na hudební nástroj | autor: Zdeňka Nováková

CHIPS nejsou jen brambůrky | autor: Marcela Fuglíková

Klíčku bude 10 let | autor: Alena Panochová

Chlupovka za 15 let vyrostla | autor: Samuel Truschka

Člověk za mimořádných událostí | autor: Helena Hejnová, zástupkyně ředitelky ZŠ Klausova

Ve znamení dvacítek | autor: -če-

Rozhovor:

Prázdniny v pražské zoo | autor: Eva Černá

Z vašich dopisů:

Aktivity občanů Velké Ohrady | autor: RNDr. Erika Prausová, předsedkyně , Občanského sdružení Velká Ohrada

Josef Lada u zápisu | autor: Iluše Cejpková

Ticho nad Prahou nebude tiché | autor: Pavel Skramlík

Poděkování | autor: Hana Bydžovská, Praha 13

Rosničky na návštěvě | autor: Jitka Machurová, ředitelka MŠ Rosnička

Štěstí v neštěstí | autor: manželé Bulderbergsovi, Velká Ohrada

Pohádková škola | autor: za vděčné rodiče Milada Bulderbergsová

Sport:

V duchu fair play | autor: Helena Hejnová, zástupkyně ředitelky ZŠ Klausova

Vyražte Prahou s fotoaparátem | autor: Jarmila Němečková, vydavatelství Žaket , tel. 737 489 706, 210 083 577

Bronzová judistka z Trávníčkovy | autor: Jan Průša, trenér mládeže

Přijďte mezi atlety TJ Sokol Stodůlky | autor: Zbyněk Hnízdil

Brännballový svátek na Velké Ohradě | autor: Jaroslav Civín, SK Velká Ohrada

Pomáhají druhým:

Městská policie a policie ČR:

Městská policie | autor: Tomáš Navrátil, odborný referent kontroly

Z policejního deníku | autor: za MOP Stodůkly npor. Jaroslav Vondra

Střípky:

ODPOLEDNE S HASIČI A RYBÁŘI | autor: Marcela Plesníková

KLÍČEK A NOTEČKA SOUTĚŽILY | autor: Alena Panochová, sbormistr a dirigent

KOUZELNICKÝ UČEŇ | autor: -red-

ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE V POHÁDCE | autor: Lucie Havlínová

EKODIVADÉLKO PRO KAMARÁDY | autor: Petr Žemlička

FIRMY TAKÉ POMÁHAJÍ | autor: Renata Dohnalová, koordinátorka dobrovolníků

V DOPROVODU DEŠŤOVÝCH KAPEK | autor: Julie Šverčičová

KONCERT PRO KYTIČKU | autor: -če-

ÚSMĚV V DRUŽINĚ | autor: Jitka Vašíčková, vedoucí školní družiny

EKOLOGIE NENÍ JEN SLOVO | autor: Jana Hejtmánková, školní koordinátor EVVO

JARNÍ DÍLNY VE FZŠ TRÁVNÍČKOVA | autor: Jiří Pejšman, zást. ředitele

Životní prostředí:

Pranýř | autor: Jana Gilíková, OŽP

Ekolistárna | autor: Michaela Líčková

Výsadby stromů a rekonstrukce fontány | autor: Jana Gilíková, vedoucí OŽP

Zajímavosti z Prahy:

Fürstenberská zahrada znovu přístupná | autor: Text a foto: František Špaček

Sanitky mají jména slavných lékařů | autor: František Špaček

Stalo se v:

Kalendárium aneb událo se v červnu | autor: Připravila Eva Černá

Z kroniky Stodůlek pana Františka Vlasáka:

V pondělí 18. srpna v 6 hodin | autor: Vybrala Hana Bělková

Aktuality z radnice:

Výlet do minulosti:

Byli jsme školou povinní - ze vzpomínek pamětníků | autor: Podle vzpomínek pamětníků zpracovala Věra Opatrná

Hlavní město Praha:

Po kom se jmenuje?:

Přecechtělova ulice | autor: Z archivu Rodopisné revue připravil Miloslav Trnka

Výročí:

Stoleté Mládí ve Stodůlkách | autor: Pedagogové ZŠ Mládí

Hasičské okénko:

Třebonický sbor v obrazech | autor: Jitka Pošmourná, SDH Třebonice

Stodůlečtí hasiči přijmou mladé členy | autor: Vladimír Kos, SDH Stodůlky

O seniorech a pro seniory:

POZVÁNKA | autor: Milada Tomašovičová

Kulturní programy:

Bláznivá dechovka vzešla z divadla | autor: Martin Douša, vedoucí produkce KD Mlejn

Kalendář akcí:

Čtenářská soutěž:

Čtenářská soutěž červen | autor: Eva Černá

Křížovka: