Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mobilní svoz nebezpečných odpadů

 

V rámci mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou občané prostřednictvím obsluhy vozidla odevzdat baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské), ředidla, barvy, léky, teploměry, kyseliny, hydroxidy, lepidla, pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), zářivky a výbojky.

12. 7. út Doba stání
1. křižovatka ul. K Řeporyjím - K Chabům (u kapličky) 15.00 - 15.20
2. křižovatka ul. K Řeporyjím - V Brůdku 15.30 - 15.50
   
21. 7. čt Doba stání
nám. Na Lužinách 15.00 - 15.20
ul. Mládí (u Kulturního domu Mlejn) 15.30 - 15.50
ul. Sezemínská (parkoviště) 16.00 - 16.20
ul. Bellušova (parkoviště proti domu č. 1804) 16.30 - 16.50
ul. Kolovečská (u bývalé sběrny surovin) 17.00 - 17.20
ul. Böhmova (parkoviště u kotelny) 17.30 - 17.50
ul. Fantova (u sběrny surovin) 18.10 - 18.30
křižovatka ul. Vlachova - Šostakovičovo nám. (u č. 1511) 18.40 - 19.00