Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Skauti uklidili okolí sídliště

V sobotu 7. května pomáhali starší skauti z 55. střediska Vatra Praha při úklidu okolí Velké Ohrady. Úklid byl zaměřen na jižní část sídliště, zvláště na okolí cesty rovnoběžné s ulicí Klausova a přilehlého remízku. Skauti nasbírali více než 20 pytlů drobného odpadu - papíry, PET láhve, hadry a igelitové tašky. Dále se v blízkých křovinách skrývaly zbytky z čalounění aut, pneumatiky a dokonce menší kusy vyhozeného nábytku.
kusy vyhozeného nábytku. „To, jak bude vypadat naše okolí, můžeme ovlivnit z velké části sami,“ říká skautský vedoucí Jakub Martínek. „Jako skauti se snažíme v našich členech probouzet vztah k přírodě. Velká část našich programů pro mladší členy se také v přírodě v okolí Velké Ohrady odehrává, takže máme přirozeně zájem na tom, aby širší okolí naší klubovny bylo čisté. Proto jsme se po dohodě s Prahou 13 rozhodli, že naši členové nad 15 let pomohou ve svém volném čase s úklidem znečištěných míst.“
Skautské středisko Vatra je součástí Junáka - svazu skautů a skautek ČR a působí v Praze 13 od 90. let. Pro své mladší členy pořádá pravidelné schůzky, výpravy a letní tábor. Starší členové se věnují jak přípravě programu pro mladší členy, tak obecně prospěšné činnosti.
V roce 2010 pomáhali skauti z Vatry například na akci Poznávat a chránit, zaměřené na památky na území Prahy 13. Další podrobnosti o činnosti střediska se dozvíte na http://55vatra.sweb.cz/.

Petr Jandáček