Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubů seniorů červen 2011

 

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)

6. 6.
Balkónové květiny – video Ján Bandola

13. 6.
Káva o čtrnácté (v červnu oslavíme významné narozeniny některých našich stálých i čestných členů). Příprava na zájezd.

15. 6.
Zájezd našeho klubu (Státní zámek Kratochvíle, Prachatice, Písek)

20. 6.
Připravujeme plán činnosti našeho klubu na příští rok. Video.

27. 6.
Přátelské posezení před prázdninami Svatava Bulířová

V červenci a v srpnu má Klub seniorů I prázdniny. Sejdeme se opět 5. září. Přeji všem pěkné prožití letních měsíců.

Informace pro členy všech klubů seniorů Pokud budete mít připravené fotografie na výstavu ze života našich klubů, bude je třeba odevzdat v prvním zářijovém týdnu. Bližší informace na uvedeném tel. Svatavy Bulířové.

Mgr. Svatava Bulířová
vedoucí klubu, tel. 251 623 165

 

 

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

7. 6.
Okénko do literatury Kateřina Boušová

14. 6.
Oslavíme narozeniny členů narozených v červnu zpěvem a harmonikou - zahraje Duo Lady

21. 6.
Video na přání

28. 6.
Posezení před prázdninami, informace před pobytem v Chlumu u Třeboně

Přeji všem seniorům příjemně prožité léto a ve zdraví zas v září nashledanou.

Milada Tomašovičová
vedoucí klubu, tel. 222 963 603

 

 

Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

1. 6.
Zájezd do Jilemnice, Vrchlabí a Nové Paky Helena Hrdoušková

8. 6.
Písničky našeho mládí Jan Jungmann

15. 6.
Život a hudba Jaroslava Ježka Eva Abrahámová

22. 6.
Zahraje nám Sparťanka Miloš Procházka

29. 6.
Promenáda v zahradě, společenské hry Helena Hrdoušková, Roman Kosan

Helena Hrdoušková, ved. klubu seniorů III a předsedkyně SPCCH,
tel. 777 755 740; Roman Kosan, místopředseda, tel. 723 948 342

 

 

Klub seniorů a přátel Vidoule

Na 8. června plánujeme výlet do Rakovníka a okolí, 10. června od 15 hod. připravujeme v restauraci U Petrů velkolepou oslavu našim osmdesátníkům. Bude vyhrávat Sparťanka, dobrá nálada, tombola a občerstvení zajištěno.
Zveme kamarády a příznivce klubu.
Scházíme se pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci ve 14.30 hodin. Připomínám, že všechny informace o činnosti našeho klubu najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna na pozemku pana Křivohlavého (na místě bývalého obchodu).

František Voříšek
vedoucí klubu, tel. 251 622 283

 

 

Svaz diabetiků ČR - Územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17

1. 6.
Sacharidy – chlebové jednotky

8. 6.
Dieta při přípravě svátečních jídel

15. 6.
Hypoglykémie, hyperglykémie

19. 6.
Příprava rekondičních pobytů 2011

22. 6.
Příprava akcí na II. pololetí

Každou středu je v kanceláři od 14.00 do 15.30 hodin služba, a to pro potřeby členů organizace, ale i pro předání informací ostatním diabetikům. Všechny akce se konají v Domě pro seniory Lukáš vždy od 15.30 hodin v klubovně. Při akcích je možno si zapůjčit z naší knihovny různé knížky, po skončení akce bude dán prostor dotazům a odpovědím.

Jaroslav Pulchart
předseda, tel. 603 917 405